Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen (overeenkomsten) zijn de laatst geldende Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing , welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam. Klik hier om deze online te lezen (linkermuisknop) of  te downloaden (rechtermuisknop). 

’t Pagthuys fotografie verhandelt uitsluitend beeldrecht, dus geen portretrecht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen.

Al het beeldmateriaal op het domein www.tpagthuys.nl is eigendom van ’t Pagthuys fotografie en mag op geen enkele manier worden gebruikt, tenzij daar vooraf schriftelijke toestemming voor is verleend.

Voor ieder gebruik (publicatie) is toestemming vereist en, conform artikel 25 van de auteurswet, naamsvermelding verplicht. Indien er niet aan naamsvermelding wordt voldaan, dient het normale tarief voor het gebruikte beeld plus 50% te worden voldaan.

Wanneer een publicatie waarin foto’s zijn gebruikt zijn ook geheel of gedeeltelijk via digitale media en/of opslag wordt verspreid, is er sprake van nieuw gebruik waarvoor opnieuw moet worden betaald.